מילים: מן המקורות
לחן: הדס שמרלינג (דגול)
ביצוע: הדס שמרלינג (דגול)
מתוך: ישעיהו נח, יג-יד.
פסוקים אלו נאמרים בקידושא רבה בבוקר יום השבת.

אם תשיב משבת רגליך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת עונג
לקדוש השם מכובד וכבדתו מעשות דרכיך
ממצוא חפציך ודבר דבר
אז תתענג על השם והרכבתיך על במותי ארץ
והאכלתיך נחלת יעקב אביך
כי פי השם דיבר

 

 

אין וידאו זמין לשיר זה


שירים מתוך האלבום מי את:

#   כותרת מחבר מבצע
1אם תשיב מן המקורותהדס שמרלינג (דגול)
2מי אתהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
3בובל'ההדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
4כוסות של ייןהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
5סופות החולהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
6שום דברהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
7לחם חיהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
8לראות באורהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
9מתגעגעתתמר רוזן (גרופר)הדס שמרלינג (דגול)
10ביד הלשוןהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
11אני זורמתהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)
12גליההדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)