הגבירה הקרה

יראת יעקב

מילים: יראת יעקב
לחן: יראת יעקב
ביצוע: יראת יעקב

נוצות זעירות נושרות בקצב מסחרר
קוראות למחר ללבוש חג.
פורסות שטיח לבן לכבודה של
הגבירה הקרה

עיניי צופות בו, בלבן הדקיק בתחינה של רגע-
שברכותו יעטוף את כל פחדיי
בברכתו יוריד שפע וודאי.
בהפציעו יבשר אופק חדש,
בארעיותו ישאיר חותם.

ישאיר חותם על ליבי,
קץ לבדידותי,
קץ לזרותי
שתישכח עם הצינה החולפת.