ירושלים

הודיה בנישו

מילים: הודיה בנישו
לחן: הודיה בנישו
ביצוע: הודיה בנישו

עומק הכאב שזור בנוף ערביים
אלפי שנים של אור פרושים בתכלת שמים
הרים גבוהים סובבים עליך, שומרים אותך מכל כאב

את פניך ביקשתי לראות
את שירך הדומם לשמוע
שיר של יופי מושלם
תקוות שנים של עם, ירושלים.

המיית האנשים וזעקת עיניים
שירת הלויים עם כל משק כנפיים
רוצים לשוב לחבוק אבנייך
מכל קצוות תבל לעלות אליך

אלוקים שלי, תפילה אחת ביקשתי
את אותו השיר הקם מעפרו
כי בקול הדממה, העיר עודנה שרה.