על אהבתך

שרה אלחיאני

מילים: רבי יהודה הלוי
לחן: שרה אלחיאני
ביצוע: שרה אלחיאני
Facebook Twitter Google+ Print

על אהבתך אשתה גביעי
שלום לך שלום יום השביעי

ששת ימי מעשה לך כעבדים
אם אעבוד בהם אשבע נדודים
כולם בעיני הם ימים אחדים
מאהבתי בך יום שעשועי

אצא ביום ראשון לעשות מלאכה
לערוך ליום שבת המערכה
כי האלוקים שם שם הברכה
אתה לבד חלקי מכל יגעי

מאור ליום קדשי מאור קדושי
שמש וכוכבים קנאו לשמשי
מה לי ליום שני או לשלישי
יסתיר מאורותיו יום הרביעי

אשמע מבשר טוב מיום חמישי
כי מחרת יהיה נופש לנפשי
בוקר לעבדותי ערב לחפשי
קרוא אלי שולחן מלכי ורועי

אמצא ביום שישי נפשי שמחה
כי קרבה אלי עת המנוחה
אם נע ונד אלך למצוא רוחה
ערב ואשכח כל נודי ונועי

מה נעמה לי עת בין השמשות
לראות פני שבת פנים חדשות
בואו בתפוחים הרבו אשישות
זה יום מנוחתי זה דודי ורעי

 

 

שלום וברכה!

השירים באתר שירת נשים מיועדים לשמיעה לנשים בלבד.

אני אשה אני איש