א-לי אתה ואודך

תמי זרביב

מילים: מן המקורות
לחן: מן המקורות
ביצוע: תמי זרביב
תוך תהלים קי"ח, כ"ח.

בבתי אדמו"רי חב"ד נוהגים לנגן ניגון זה בסוף ליל הסדר בחג הפסח בעת החזרת היין מכוסו של אליהו לבקבוק.

א-לי אתה ואודך,
א-להי ארוממך.