מילים: יפעת ישראל
לחן: יפעת ישראל
ביצוע: יפעת ישראל

מי באימה, ישיר לך בפתח מי
בשלווה יספור רדומים
בפתוח עיניים
פרועות מול השמש
זרועות משונים

אשוב לחיקך
אישה מאושרת כמוני
לא תמצא בשדה

מי בדמעה, ינגן השוכח קולי
בדממה יספר מעשים
העדר דמיוני
המופרע מול ירח
קרבי הפתוחים

"קומי בתי וראי
נגבי דמעתך ילדתי
אני אוהב אותך"