מילים: יובל גולדנברג
לחן: יובל גולדנברג
ביצוע: יובל גולדנברג

הי אבא ענה לי
הי אבא היה פה איתי
בקרבות, בייאוש
בדם הניתז
בחרפת הרעב

הי אבא חבקני
הי אבא חזק דמעתי
שתהא משמחה
לא מפחד, לא מאימה

הי אבא אל תחריש תחינתי
הי אבא קבל שוועתי
בחסר, במלא
כחלש כעונה

הי אבא היישר מבטי
ועשה בו מראת כאבי
אך אבא אל תשכח
זה אני הילד הרך

אבא זקק את נפשי
אבא זקוף את ראשי
אבא קח את כל השדים
אבא קח רק אותם והשאר מלאכים