עד מתי

ענבר טביב

מילים: ענבר טביב
לחן: ענבר טביב
ביצוע: ענבר טביב
Facebook Twitter Google+ Print

כבר שנים מחכות
בעיניים דומעות
מצפות מקוות
מאור קודשך להנות
כבר שנים שומעות
את תפילת האמהות
כל כך צמאות כל כך כמהות
את מקדשך לראות
פזמון:
עד מתי אבא, נמשיך כך לחכות
עד מתי אבא, ימשיכו התלאות
ומתי אבא, יתקבלו כל התפילות
ונזכה כולנו את דביר קודשך לראות
בית ב'
את ילדינו מחנכות לילך בדרך המצוות
את בעלינו שולחות בתורתך להגות
וגם אנחנו משתדלות את רצונך רק לעשות
בלב נכסף נושאות תפילות
בימים ובלילות
פזמון:
עד מתי......

תזכה אותנו אבא רק את אורך לראות
תזכה אותנו אבא אנחנו מתחננות
כורעות משתחוות, אותך למלך ממליכות
בעיניים בוכיות....
לדביר קודשך מייחלות
פזמון:
עד מתי.....

 

 

אין וידאו זמין לשיר זה