יצאתי אל הקור הטוב שלי שישנו

תמר פילוסוף

מילים: אמיר גלבע
לחן: תמר פילוסוף
ביצוע: תמר פילוסוף

יצאתי אל הקור הטוב שלי שישנו
ונזכרתי שבאמת לא יצאתי שאין נותנים לי לצאת
ואני אל הקור שלי אל עצמי מוכרח
לצאת אל חיי שלי שהם עכשיו בחוץ
בקור שלי הטוב שישנו בחוץ
עכשיו