וליבי ער

מוריה נוה

מילים: מן המקורות
לחן: מוריה נוה
ביצוע: מוריה נוה
מתו שיר השירים ה, ב.
פארפרזה לניגון "קול דודי" מאת האדמור הזקן.

קול דודי דופק
פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי