מעשה

מרב ברנר

מילים: מרב ברנר
לחן: מרב ברנר
ביצוע: מרב ברנר
ע"פ מדרש רבה לשיר השירים א, לא
Facebook Twitter Google+ Print

מעשה באשה אחת ששהתה
עשר שנים עם בעלה ולא ילדה
ורצו להפרד.
באו לפני ר' שמעון אמר להם,
בחייכם, נו בחייכם,
כשם שהתחברתם זה לזה במאכל וּבְמשתה
כך אין אתם נפרדים אלא מתוך מאכל וּמשתה.
הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב וּסעודה גדולה
וְשכרתו יותר מדי

כיוון ששמח אמר: בתי ראי כל חפץ טוב שיש בביתי טלי וּלכי לבית אביך
כיוון שישן רמזה לעבדיה: שָאוהו במיטה וּקחו וּלכו לבית אבי
בחצי הלילה ננער משנתו הופג יינו
אמר: בתי, היכן אני.
אמרה לו: בבית אבי. אמר לה: מה לי וּלְבית אביך?
אמרה: לא כך אמרת לי כל חפץ טוב שיש בביתי טלי וּלכי לבית אביך
אין לי חפץ טוב יותר ממך, בעולם יותר ממך.

באו לפני ר' שמעון. עמד והתפלל עליהם, ונפקדו.

ריבונו של עולם, אין לנו חפץ טוב אלא אתה, בעולם יותר ממך
נגילה ונשמחה בך.

 

 

שלום וברכה!

השירים באתר שירת נשים מיועדים לשמיעה לנשים בלבד.

אני אשה אני איש


שירים מתוך האלבום אבוא ביתך:

#   כותרת מחבר מבצע
1אבוא ביתך מן המקורותמרב ברנר
2פותחת תריסמרב ברנרמרב ברנר
3
מעשהמרב ברנרמרב ברנר
4מודה אני מן המקורותמרב ברנר
5כי תעבור מן המקורותמרב ברנר
6אלישבעמרב ברנרמרב ברנר
7
לקפוץ למיםמרב ברנרמרב ברנר
8עוד כמה כוכביםמרב ברנרמרב ברנר
9ניגונים דקדושהמרב ברנרמרב ברנר
10
ל"ג בעומרמרב ברנרמרב ברנר
11
אל אדון מן המקורותמרב ברנר
12פתקמרב ברנרמרב ברנר