אל תעזוב

נרקיס

מילים: נרקיס
לחן: נרקיס
ביצוע: נרקיס

איך הלכתי אחריו במדבר השכוח
איך לקחוני רגליי
אל מקום לא ידעתי נשאוני
והנה אך הייתי כמוזר.

דיבר הוא על ליבי ושמעתי
איך הבטיח ארץ טובה
אך הנה יושבי שער צחקו בי
והיה הוא כלא היה

ימים שלמים חיכיתי לך
לילות ארוכים שמעתי קולך
אל תעזוב לפני שאור ראשון מגיע

והנה קול מוכר זה שמעתי
וליבי ניתר כמו ציפור על גג
וקמתי אני לפתוח הדלת
והנה שוב נעלם.
מצאוני השומרים בדרך
הראיתם את זה הנעלם

ימים שלמים חיכיתי לך
לילות ארוכים שמעתי קולך
אל תעזוב לפני שאור ראשון מגיע