ומלאכים נהלָכים

אתי אנקרי

מילים: רבי יהודה הלוי
לחן: אתי אנקרי
ביצוע: אתי אנקרי

ומלאכים נהלָכים
בתוך אבנֵי אש ומים
יעידוךָ ויודוךָ
בורא ניב שפתיים.

באֵין מָסָך
ואין מכסֶה
ישתבח ויתנשֵא
הדר כבודֶךָ
יָעידו השמים.

והתבונן בסודךָ
מאין יסודךָ
ומי הכינֶךָ
ומי הבינֶךָ
וכח מי ינידֶךָ.

 

 

אין וידאו זמין לשיר זה


שירים מתוך האלבום בשירי רבי יהודה הלוי:

#   כותרת מחבר מבצע
1מי יתננירבי יהודה הלויאתי אנקרי
2יפה נוףרבי יהודה הלויאתי אנקרי
3ידידי השכחתרבי יהודה הלויאתי אנקרי
4יונה מה תהגירבי יהודה הלויאתי אנקרי
5נפשי לבית אלרבי יהודה הלויאתי אנקרי
6ומלאכים נהלָכיםרבי יהודה הלויאתי אנקרי
7אלי רפאנירבי יהודה הלויאתי אנקרי
8בכל לבירבי יהודה הלויאתי אנקרי
9עבדי זמןרבי יהודה הלויאתי אנקרי
10יעירוני רעיונירבי יהודה הלויאתי אנקרי
11מזמור לדוד מן המקורותאתי אנקרי