ומלאכים נהלָכים

אתי אנקרי

מילים: רבי יהודה הלוי
לחן: אתי אנקרי
ביצוע: אתי אנקרי
Facebook Twitter Google+ Print

ומלאכים נהלָכים
בתוך אבנֵי אש ומים
יעידוךָ ויודוךָ
בורא ניב שפתיים.

באֵין מָסָך
ואין מכסֶה
ישתבח ויתנשֵא
הדר כבודֶךָ
יָעידו השמים.

והתבונן בסודךָ
מאין יסודךָ
ומי הכינֶךָ
ומי הבינֶךָ
וכח מי ינידֶךָ.

 

 

אין וידאו זמין לשיר זה


שירים מתוך האלבום בשירי רבי יהודה הלוי:

#   כותרת מחבר מבצע
1
מי יתננירבי יהודה הלויאתי אנקרי
2יפה נוףרבי יהודה הלויאתי אנקרי
3
ידידי השכחתרבי יהודה הלויאתי אנקרי
4יונה מה תהגירבי יהודה הלויאתי אנקרי
5נפשי לבית אלרבי יהודה הלויאתי אנקרי
6ומלאכים נהלָכיםרבי יהודה הלויאתי אנקרי
7אלי רפאנירבי יהודה הלויאתי אנקרי
8
בכל לבירבי יהודה הלויאתי אנקרי
9
עבדי זמןרבי יהודה הלויאתי אנקרי
10
יעירוני רעיונירבי יהודה הלויאתי אנקרי
11
מזמור לדוד מן המקורותאתי אנקרי