מילים: יעלה אלישבע
לחן: יעלה אלישבע
ביצוע: יעלה אלישבע

כי הסתרת את פניך,
אינני, אינני...
כי גורשתי מגנך,
ענני, ענני!

איך לומדים להתגעגע אליך?
ענני...
איך זוכרים מה טוב כל רגע?
כל רגע ענני!

והיה ה' למלך על כל הארץ,
ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד!!

 

 

אין וידאו זמין לשיר זה


שירים מתוך האלבום היכל הניגון:

#   כותרת מחבר מבצע
1זמרת הארץ מן המקורותיעלה אלישבע
2אבדת בת מלךיעלה אלישבע יעלה אלישבע
3לכה דודיר' שלמה אלקבץיעלה אלישבע
4מעין עולם הבא מן המקורותיעלה אלישבע
5געגועיעלה אלישבע יעלה אלישבע
6בגלל אבות מן המקורותיעלה אלישבע
7אזמרהיעלה אלישבע יעלה אלישבע
8במרום מן המקורותיעלה אלישבע
9טוב להודות מן המקורותיעלה אלישבע
10היכל הניגוןיעלה אלישבע יעלה אלישבע
11בנה ביתך מן המקורותיעלה אלישבע
12ט"ו באב מן המקורותיעלה אלישבע