להחדיר אהבה בלבבות

קארין ממן

מילים: קארין ממן
לחן: קארין ממן
ביצוע: קארין ממן

הכירה היטב את יסורי הצמיחה
קראה לאורכם ולרוחבם
מכל סבלותיה קצרה מטעמים
אהבה אמיתית בעולם

מסירות נפש ראתה בעיניה
נדירה, עד כלו כל הכוחות
טבלה במימי תמימותה את ידיה
להחדיר אהבה בלבבות