למבצע על ריפתא

מרים טלמור הכהן סקלי

מילים: ר' יצחק לוריא (האר"י)
לחן: מרים טלמור הכהן סקלי
ביצוע: מרים טלמור הכהן סקלי

למבצע על ריפתא כזיתא וכביעתא.
תרין יודין נקטא סתימין ופרישין
משח זיתא דכיא דטחנין רחיא,
ונגדין נחליא בגוה בלחישין
הלא נימא רזין ומלין דגניזין,
דלתהון מתחזין, טמירין וכבישין
אתעטרת כלה ברזין דלעלא,
בגו האי הלולא, דעירין קדישין.

 

 

אין וידאו זמין לשיר זה


שירים מתוך האלבום ותקח מרים:

#   כותרת מחבר מבצע
1פתחו לי מן המקורותמרים טלמור הכהן סקלי
2השמיים מספרים מן המקורותמרים טלמור הכהן סקלי
3מודה אני מן המקורותמרים טלמור הכהן סקלי
4שיר למעלות מן המקורותמרים טלמור הכהן סקלי
5אליעזר ורבקהלוין קיפניסמרים טלמור הכהן סקלי
6עץ חייםמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי
7יודו לך (אשמח בך)הרב ישראל אבוחצירא (באבא סאלי)מרים טלמור הכהן סקלי
8למבצע על ריפתאר' יצחק לוריא (האר"י)מרים טלמור הכהן סקלי
9ותקח מרים הנביאה מן המקורותמרים טלמור הכהן סקלי
10אחת שאלתי מן המקורותמרים טלמור הכהן סקלי
11כהני סקלימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי