כלום לא עובר על ידי

דניאל רובין

מילים: דניאל רובין
לחן: דניאל רובין
ביצוע: דניאל רובין

מילים
כלום לא עובר על ידי
הכל נוגע
עור חשוף
בעולם מלא מי מלח

כלום לא עובר על ידי
גם לא את
את נשארת קרוב מדי
למרות שכבר הלכת

כלום לא עובר על ידי
כלום לא עובר
הכל נוגע, נשאר
טובע, נשבר
לא מסתתר

כלום לא עובר על ידי
הכל נוגע
עור חשוף
בעולם מלא מי מלח

כלום לא עובר על ידי
גם לא את
עבר כבר זמן
והשתנתי, גם את התבגרת

כלום לא עובר על ידי
כלום לא עובר
הכל נוגע, נשאר
טובע, נשבר
לא מסתתר