כל חמירא וחמיעא

קילי הלפרין

מילים: מן המקורות
לחן: קילי הלפרין
ביצוע: קילי הלפרין

כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי,
דחזיתיה ודלא חזיתיה,
דבערתיה ודלא בערתיה,
לבטיל ולהוי כעפרא דארעא.