למדני אלוקי

להקת אשירה

מילים: לאה גולדברג
לחן: לי-י'ה ארזוני (בגריש)
ביצוע: להקת אשירה

למדני אלוקי ברך והתפלל
על סוד עלה קמל על נוגה פרי בשל
על החירות הזאת לנשום לחוש לראות
לדעת לייחל להיכשל

למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל
בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל

לבל יהי יומי עליי כתמול שלשום
לבל יהי עליי יומי הרגל