מן המקורות

פרטים אודות מן המקורות

מן המקורות

 

שירים שחוברו

#   כותרת לחן תזמון
1א-להי נשמהיונתן (יוני) טוקייריונינה03:19
2אבוא ביתךמרב ברנרמרב ברנר04:11
3אבינו מלכנומקס ינובסקיעדי ארד04:17
4אדון עולםנעמי טפלונעמי טפלו03:42
5אוחילה לא-להרב הלל פלאיאודהליה ברלין03:00
6אחות קטנהסיגל בינשטייןסיגל בינשטיין03:50
7אחותינוגולן ואךמשפחת ואך05:53
8אחת שאלתיחיים קירשמרים טלמור הכהן סקלי00:00
9איילת השחררוחמה בן יוסףרוחמה בן יוסף04:40
10אל אדוןדניאלה צינקיןנעמי טפלו04:06
11אל אדוןמרב ברנרמרב ברנר03:28
12אם ננעלומן המקורותשרות שבזי03:37
13אם תשיבהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)03:13
14אנא בכחהרב משה נוימןאולפנת בהר"ן00:00
15אנא ה'שלמה קרליבךקרני אלדד04:07
16אנה הלך דודךיהושע אנגלמןלהקת הלל03:08
17אנו עמךנעמי טפלונעמי טפלו03:17
18אני ישנהויקטוריה חנהויקטוריה חנה03:51
19אנעים זמירותרחל יעקברחל יעקב04:12
20אנעים זמירותנעמי טפלונעמי טפלו04:49
21אשא עינינעמי טפלונעמי טפלו04:57
22אשריךחנה יעלחנה יעל03:22
23אשת חילנעמי טפלונעמי טפלו04:02
24בגלל אבותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
25בונה ירושליםנעמי טפלונעמי טפלו04:44
26בכח קולךשיראל אלכסנברגמיטב אלכסנברג05:59
27במרוםיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
28בנה ביתךשלמה קרליבךיעלה אלישבע00:00
29ברוך הבא בשבתאתי אנקריאתי אנקרי04:11
30הטוב הטובבן ציון שנקרלהקת אחותי03:26
31היושבת בגניםמן המקורותענה אליה02:59
32הללושירה גולןשירה גולן04:11
33השמיים מספריםמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
34התנערימן המקורותלהקת שחרי03:35
35ואני תפילתיעדי ארדעדי ארד04:00
36וזכניברוך לויןלהקת הלל03:59
37ויחפש רוחינעמי חשמונאינעמי חשמונאי03:25
38ולא אבוששירה גולןשירה גולן03:49
39וליבי ערמוריה נוהמוריה נוה04:30
40ונתתי שלוםנעמי טפלונעמי טפלו04:47
41ותקח מרים הנביאהמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
42זכרתי לךנעמי טפלונעמי טפלו04:26
43זמרת הארץיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
44חון תחוןמורין נהדרמורין נהדר04:08
45ט"ו באביעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
46טוב להודותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
47יגדל אלהים חימן המקורותאיילת קולט02:43
48יהי שלוםשלמה קרליבךקרני אלדד04:31
49כאייל תערוגנעמי טפלונעמי טפלו06:03
50כי אשמרה שבתמורין נהדרמורין נהדר03:43
51כי הנה כחומרשלום צ'ריטונובלהקת אחותי02:33
52כי תעבורמרב ברנרמרב ברנר00:00
53כל חמירא וחמיעאקילי הלפריןקילי הלפרין03:12
54לא גבה ליביאהרן רזאלנעמי טפלו03:00
55לעולם יהא אדםחגית כפירחגית כפיר03:26
56מה אשיב לה'מן המקורותרחל ניסים04:00
57מודהקילי הלפריןקילי הלפרין03:57
58מודה אנינעמי טפלונעמי טפלו04:36
59מודה אנימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
60מודה אנימרב ברנרמרב ברנר03:55
61מזמור לדודאתי אנקריאתי אנקרי04:00
62מזמור לדודשלמה קרליבךאולפנת בהר"ן02:39
63מזמור לתודהשירה גולןשירה גולן03:25
64מעין עולם הבאיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
65מרים הנביאהזהר פרסקופעימת מרים06:22
66ניגון חסידי עתיקמן המקורותעדי ארד02:21
67ספרי תמהמן המקורותניבה הראל05:16
68עבדו את ה'יונתן רזאללהקת הלל04:04
69על חומותיך ירושליםנורית הירשרותי נבון04:40
70על משכבי בלילותצוריתצורית03:35
71עץ חייםתמר הראל (פרלמן)תמר הראל (פרלמן)02:36
72עת דודיםיעל קבסהאנסמבל פעימה06:01
73פנה לעלבוןמשה גולדמןאודהליה ברלין05:10
74פתחו לימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
75קדשנוישראל דגןאודהליה ברלין06:51
76קול דודינעמי טפלונעמי טפלו04:30
77קומי אורינעמי טפלונעמי טפלו06:02
78קומי לךשי סולשי סול03:00
79קטונתייונתן רזאלאילנה עדני04:21
80קטונתייונתן רזאליפוש ברכהן01:55
81קמתי באשמורתמן המקורותרוחמה בן יוסף02:23
82קמתי באשמורתמן המקורותאנסמבל פעימה03:59
83שיר למעלותמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
84שלום עליכםמן המקורותאיילת קולט04:00
85תחינתה של פרלאודהליה ברליןתפילת הדרך03:41
86תפילה לגשםיעל קבסהאנסמבל פעימה08:12
87תפילה לשלום המדינהסול זיםעדי ארד05:41
88תפילת אםחגית כפירחגית כפיר04:02