מן המקורות

פרטים אודות מן המקורות

מן המקורות
Facebook Twitter Google+ Print

 

שירים שחוברו

#   כותרת לחן תזמון
1א-להי נשמהיונתן (יוני) טוקייריונינה03:19
2א-לי אתה ואודךמן המקורותתמי זרביב04:42
3אבוא ביתךמרב ברנרמרב ברנר04:11
4אבינו מלכנומקס ינובסקיעדי ארד04:17
5אבינו מלכנוברברה סטרייסנדנחמי יפת04:53
6אדון עולםנעמי טפלונעמי טפלו03:42
7אוחילה לא-להרב הלל פלאיאודהליה ברלין03:00
8אחות קטנהסיגל בינשטייןסיגל בינשטיין03:50
9אחותינוגולן ואךמשפחת ואך05:53
10אחת שאלתיחיים קירשמרים טלמור הכהן סקלי00:00
11איילת השחררוחמה בן יוסףרוחמה בן יוסף04:40
12אל אדוןדניאלה צינקיןנעמי טפלו04:06
13אל אדוןמרב ברנרמרב ברנר03:28
14אם ננעלומן המקורותשרות שבזי03:37
15אם תשיבהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)03:13
16אנא בכחהרב משה נוימןאולפנת בהר"ן00:00
17אנא בכחריקי אוגולריקי אוגול03:39
18אנא ה'שלמה קרליבךקרני אלדד04:07
19אנה הלך דודךיהושע אנגלמןלהקת הלל03:08
20אנו עמךנעמי טפלונעמי טפלו03:17
21אני ישנהויקטוריה חנהויקטוריה חנה03:51
22אנעים זמירותרחל יעקברחל יעקב04:12
23אנעים זמירותנעמי טפלונעמי טפלו04:49
24ארבעים שנהמן המקורותרונה קינן03:06
25אשא עינינעמי טפלונעמי טפלו04:57
26אשירהלי-י'ה ארזוני (בגריש)להקת אשירה04:24
27אשריךחנה יעלחנה יעל03:22
28אשת חילנעמי טפלונעמי טפלו04:02
29בגלל אבותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
30בונה ירושליםנעמי טפלונעמי טפלו04:44
31בכח קולךשיראל אלכסנברגמיטב אלכסנברג05:59
32במרוםיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
33בנה ביתךשלמה קרליבךיעלה אלישבע00:00
34ברוך הבא בשבתאתי אנקריאתי אנקרי04:11
35הטוב הטובבן ציון שנקרלהקת אחותי03:26
36היושבת בגניםמן המקורותענה אליה02:59
37הללושירה גולןשירה גולן04:11
38השבעתי אתכםפנחס ברייערנטלי כחלון03:16
39השמיים מספריםמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
40התנערימן המקורותלהקת שחרי03:35
41ואני תפילתיעדי ארדעדי ארד04:00
42וזכניברוך לויןלהקת הלל03:59
43ויחפש רוחינעמי חשמונאינעמי חשמונאי03:25
44ולא אבוששירה גולןשירה גולן03:49
45וליבי ערמוריה נוהמוריה נוה04:30
46ונתתי שלוםנעמי טפלונעמי טפלו04:47
47ותקח מרים הנביאהמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
48זכרתי לךנעמי טפלונעמי טפלו04:26
49זמרת הארץיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
50חון תחוןמורין נהדרמורין נהדר04:08
51ט"ו באביעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
52טוב להודותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
53יגדל אלהים חימן המקורותאיילת קולט02:43
54יהי שלוםשלמה קרליבךקרני אלדד04:31
55כאייל תערוגנעמי טפלונעמי טפלו06:03
56כי אשמרה שבתמורין נהדרמורין נהדר03:43
57כי הנה כחומרשלום צ'ריטונובלהקת אחותי02:33
58כי תעבורמרב ברנרמרב ברנר00:00
59כל חמירא וחמיעאקילי הלפריןקילי הלפרין03:12
60לא גבה ליביאהרן רזאלנעמי טפלו03:00
61לב טהורטל ברילטל בריל03:46
62לעולם יהא אדםחגית כפירחגית כפיר03:26
63מה אשיב לה'מן המקורותרחל ניסים04:00
64מודהקילי הלפריןקילי הלפרין03:57
65מודה אנינעמי טפלונעמי טפלו04:36
66מודה אנימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
67מודה אנימרב ברנרמרב ברנר03:55
68מזמור לדודאתי אנקריאתי אנקרי04:00
69מזמור לדודשלמה קרליבךאולפנת בהר"ן02:39
70מזמור לתודהשירה גולןשירה גולן03:25
71ממעמקיםאפרת קוזיןאפרת קוזין03:45
72מעין עולם הבאיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
73מרים הנביאהזהר פרסקופעימת מרים06:22
74ניגון חסידי עתיקמן המקורותעדי ארד02:21
75ספרי תמהמן המקורותניבה הראל05:16
76עבדו את ה'יונתן רזאללהקת הלל04:04
77על חומותיך ירושליםנורית הירשרותי נבון04:40
78על משכבי בלילותצוריתצורית03:35
79עננינרקיסנרקיס03:07
80עץ חייםתמר הראל (פרלמן)תמר הראל (פרלמן)02:36
81עת דודיםיעל קבסהאנסמבל פעימה06:01
82פנה לעלבוןמשה גולדמןאודהליה ברלין05:10
83פתחו לימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
84קדשנוישראל דגןאודהליה ברלין06:51
85קול דודינעמי טפלונעמי טפלו04:30
86קומי אורינעמי טפלונעמי טפלו06:02
87קומי לךשי סולשי סול03:00
88קטונתייונתן רזאלאילנה עדני04:21
89קטונתייונתן רזאליפוש ברכהן01:55
90קמתי באשמורתמן המקורותרוחמה בן יוסף02:23
91קמתי באשמורתמן המקורותאנסמבל פעימה03:59
92רחל אמנואייבי רוטנברגחני עבדי06:15
93שיר למעלותמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
94שלום עליכםמן המקורותאיילת קולט04:00
95תחינתה של פרלאודהליה ברליןתפילת הדרך03:41
96תפילה לגשםיעל קבסהאנסמבל פעימה08:12
97תפילה לשלום המדינהסול זיםעדי ארד05:41
98תפילת אםחגית כפירחגית כפיר04:02