מן המקורות

פרטים אודות מן המקורות

מן המקורות

 

שירים שחוברו

#   כותרת לחן תזמון
1אבוא ביתךמרב ברנרמרב ברנר04:11
2אבינו מלכנומקס ינובסקיעדי ארד04:17
3אדון עולםנעמי טפלונעמי טפלו03:42
4אוחילה לא-להרב הלל פלאיאודהליה ברלין03:00
5אחותינוגולן ואךמשפחת ואך05:53
6אחת שאלתיחיים קירשמרים טלמור סקלי הכהן00:00
7איילת השחררוחמה בן יוסףרוחמה בן יוסף04:40
8אל אדוןדניאלה צינקיןנעמי טפלו04:06
9אל אדוןמרב ברנרמרב ברנר03:28
10אם ננעלומן המקורותשרות שבזי03:37
11אם תשיבהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)03:13
12אנא בכחהרב משה נוימןאולפנת בהר"ן00:00
13אנא ה'שלמה קרליבךקרני אלדד04:07
14אנה הלך דודךיהושע אנגלמןלהקת הלל03:08
15אנו עמךנעמי טפלונעמי טפלו03:17
16אני ישנהויקטוריה חנהויקטוריה חנה03:51
17אנעים זמירותרחל יעקברחל יעקב04:12
18אנעים זמירותנעמי טפלונעמי טפלו04:49
19אשא עינינעמי טפלונעמי טפלו04:57
20אשריךחנה יעלחנה יעל03:22
21אשת חילנעמי טפלונעמי טפלו04:02
22בגלל אבותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
23בונה ירושליםנעמי טפלונעמי טפלו04:44
24בכח קולךשיראל אלכסנברגמיטב אלכסנברג05:59
25במרוםיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
26בנה ביתךשלמה קרליבךיעלה אלישבע00:00
27ברוך הבא בשבתאתי אנקריאתי אנקרי04:25
28הטוב הטובבן ציון שנקרלהקת אחותי03:26
29הללושירה גולןשירה גולן04:11
30השמיים מספריםמרים טלמור סקלי הכהןמרים טלמור סקלי הכהן00:00
31התנערימן המקורותלהקת שחרי03:35
32ואני תפילתיעדי ארדעדי ארד04:00
33וזכניברוך לויןלהקת הלל03:59
34ויחפש רוחינעמי חשמונאינעמי חשמונאי03:25
35ולא אבוששירה גולןשירה גולן03:49
36וליבי ערמוריה נוהמוריה נוה04:30
37ונתתי שלוםנעמי טפלונעמי טפלו04:47
38ותקח מרים הנביאהמרים טלמור סקלי הכהןמרים טלמור סקלי הכהן00:00
39זכרתי לךנעמי טפלונעמי טפלו04:26
40זמרת הארץיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
41חון תחוןמורין נהדרמורין נהדר04:08
42ט"ו באביעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
43טוב להודותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
44יגדל אלהים חימן המקורותאיילת קולט02:43
45יהי שלוםשלמה קרליבךקרני אלדד04:31
46כאייל תערוגנעמי טפלונעמי טפלו06:03
47כי הנה כחומרשלום צ'ריטונובלהקת אחותי02:33
48כי תעבורמרב ברנרמרב ברנר00:00
49כל חמירא וחמיעאקילי הלפריןקילי הלפרין03:12
50לא גבה ליביאהרן רזאלנעמי טפלו03:00
51לעולם יהא אדםחגית כפירחגית כפיר03:26
52מה אשיב לה'מן המקורותרחל ניסים04:00
53מודהקילי הלפריןקילי הלפרין03:57
54מודה אנינעמי טפלונעמי טפלו04:36
55מודה אנימרים טלמור סקלי הכהןמרים טלמור סקלי הכהן00:00
56מודה אנימרב ברנרמרב ברנר03:55
57מזמור לדודאתי אנקריאתי אנקרי04:00
58מזמור לדודשלמה קרליבךאולפנת בהר"ן02:39
59מזמור לתודהשירה גולןשירה גולן03:25
60מעין עולם הבאיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
61מרים הנביאהזהר פרסקופעימת מרים06:22
62ניגון חסידי עתיקמן המקורותעדי ארד02:21
63ספרי תמהמן המקורותניבה הראל05:16
64עבדו את ה'יונתן רזאללהקת הלל04:04
65על חומותיך ירושליםנורית הירשרותי נבון04:40
66עץ חייםתמר הראל (פרלמן)תמר הראל (פרלמן)02:36
67עת דודיםיעל קבסהאנסמבל פעימה06:01
68פנה לעלבוןמשה גולדמןאודהליה ברלין05:10
69פתחו לימרים טלמור סקלי הכהןמרים טלמור סקלי הכהן00:00
70קדשנוישראל דגןאודהליה ברלין06:51
71קול דודינעמי טפלונעמי טפלו04:30
72קומי אורינעמי טפלונעמי טפלו06:02
73קומי לךשי סולשי סול03:00
74קטונתייונתן רזאלאילנה עדני04:21
75קטונתייונתן רזאליפוש ברכהן01:55
76קמתי באשמורתמן המקורותרוחמה בן יוסף02:23
77שיר למעלותמרים טלמור סקלי הכהןמרים טלמור סקלי הכהן00:00
78שלום עליכםמן המקורותאיילת קולט04:00
79תחינתה של פרלאודהליה ברליןתפילת הדרך03:41
80תפילה לגשםיעל קבסהאנסמבל פעימה08:12
81תפילה לשלום המדינהסול זיםעדי ארד05:41
82תפילת אםחגית כפירחגית כפיר04:02