מן המקורות

פרטים אודות מן המקורות

מן המקורות
Facebook Twitter Google+ Print

 

שירים שחוברו

#   כותרת לחן תזמון
1א-להי נשמהיונתן (יוני) טוקייריונינה03:19
2א-לי אתה ואודךמן המקורותתמי זרביב04:42
3אבוא ביתךמרב ברנרמרב ברנר04:11
4אבינו מלכנומקס ינובסקיעדי ארד04:17
5אבינו מלכנוברברה סטרייסנדנחמי יפת04:53
6אדון עולםנעמי טפלונעמי טפלו03:42
7אוחילה לא-להרב הלל פלאיאודהליה ברלין03:00
8אחות קטנהסיגל בינשטייןסיגל בינשטיין03:50
9אחותינוגולן ואךמשפחת ואך05:53
10אחת שאלתיחיים קירשמרים טלמור הכהן סקלי00:00
11איילת השחררוחמה בן יוסףרוחמה בן יוסף04:40
12אל אדוןדניאלה צינקיןנעמי טפלו04:06
13אל אדוןמרב ברנרמרב ברנר03:28
14אם ננעלומן המקורותשרות שבזי03:37
15אם תשיבהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)03:13
16אנא בכחהרב משה נוימןאולפנת בהר"ן00:00
17אנא בכחריקי אוגולריקי אוגול03:39
18אנא ה'שלמה קרליבךקרני אלדד04:07
19אנה הלך דודךיהושע אנגלמןלהקת הלל03:08
20אנו עמךנעמי טפלונעמי טפלו03:17
21אני ישנהויקטוריה חנהויקטוריה חנה03:51
22אנעים זמירותרחל יעקברחל יעקב04:12
23אנעים זמירותנעמי טפלונעמי טפלו04:49
24ארבעים שנהמן המקורותרונה קינן03:06
25אשא עינינעמי טפלונעמי טפלו04:57
26אשירהלי-י'ה ארזוני (בגריש)להקת אשירה04:24
27אשריךחנה יעלחנה יעל03:22
28אשריכם ישראלמורין נהדרמורין נהדר04:22
29אשת חילנעמי טפלונעמי טפלו04:02
30בגלל אבותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
31בונה ירושליםנעמי טפלונעמי טפלו04:44
32בכח קולךשיראל אלכסנברגמיטב אלכסנברג05:59
33במרוםיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
34בנה ביתךשלמה קרליבךיעלה אלישבע00:00
35ברוך הבא בשבתאתי אנקריאתי אנקרי04:11
36הטוב הטובבן ציון שנקרלהקת אחותי03:26
37היושבת בגניםמן המקורותענה אליה02:59
38הללושירה גולןשירה גולן04:11
39השבעתי אתכםפנחס ברייערנטלי כחלון03:16
40השמיים מספריםמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
41התנערימן המקורותלהקת שחרי03:35
42ואני תפילתיעדי ארדעדי ארד04:00
43וזכניברוך לויןלהקת הלל03:59
44ויחפש רוחינעמי חשמונאינעמי חשמונאי03:25
45ולא אבוששירה גולןשירה גולן03:49
46וליבי ערמוריה נוהמוריה נוה04:30
47ונתתי שלוםנעמי טפלונעמי טפלו04:47
48ותקח מרים הנביאהמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
49זכרתי לךנעמי טפלונעמי טפלו04:26
50זמרת הארץיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
51חון תחוןמורין נהדרמורין נהדר04:08
52ט"ו באביעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
53טוב להודותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
54יגדל אלהים חימן המקורותאיילת קולט02:43
55יהי שלוםשלמה קרליבךקרני אלדד04:31
56כאייל תערוגנעמי טפלונעמי טפלו06:03
57כי אשמרה שבתמורין נהדרמורין נהדר03:43
58כי הנה כחומרשלום צ'ריטונובלהקת אחותי02:33
59כי תעבורמרב ברנרמרב ברנר00:00
60כל חמירא וחמיעאקילי הלפריןקילי הלפרין03:12
61לא גבה ליביאהרן רזאלנעמי טפלו03:00
62לב טהורטל ברילטל בריל03:46
63לב טהוריוספה זאושיוספה זאוש04:34
64לעולם יהא אדםחגית כפירחגית כפיר03:26
65מה אשיב לה'מן המקורותרחל ניסים04:00
66מודהקילי הלפריןקילי הלפרין03:57
67מודה אנינעמי טפלונעמי טפלו04:36
68מודה אנימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
69מודה אנימרב ברנרמרב ברנר03:55
70מזמור לדודאתי אנקריאתי אנקרי04:00
71מזמור לדודשלמה קרליבךאולפנת בהר"ן02:39
72מזמור לתודהשירה גולןשירה גולן03:25
73מחרוזת ישראלמן המקורותלהקת גוון אדום05:21
74ממעמקיםאפרת קוזיןאפרת קוזין03:45
75מעין עולם הבאיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
76מרים הנביאהזהר פרסקופעימת מרים06:22
77ניגון חסידי עתיקמן המקורותעדי ארד02:21
78ספרי תמהמן המקורותניבה הראל05:16
79עבדו את ה'יונתן רזאללהקת הלל04:04
80על חומותיך ירושליםנורית הירשרותי נבון04:40
81על משכבי בלילותצוריתצורית03:35
82עננינרקיסנרקיס03:07
83עץ חייםתמר הראל (פרלמן)תמר הראל (פרלמן)02:36
84עת דודיםיעל קבסהאנסמבל פעימה06:01
85פנה לעלבוןמשה גולדמןאודהליה ברלין05:10
86פתחו לימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
87קדשנוישראל דגןאודהליה ברלין06:51
88קול דודינעמי טפלונעמי טפלו04:30
89קומי אורינעמי טפלונעמי טפלו06:02
90קומי לךשי סולשי סול03:00
91קטונתייונתן רזאלאילנה עדני04:21
92קטונתייונתן רזאליפוש ברכהן01:55
93קמתי באשמורתמן המקורותרוחמה בן יוסף02:23
94קמתי באשמורתמן המקורותאנסמבל פעימה03:59
95רחל אמנואייבי רוטנברגחני עבדי06:15
96שיר למעלותמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
97שלום עליכםמן המקורותאיילת קולט04:00
98תחינתה של פרלאודהליה ברליןתפילת הדרך03:41
99תפילה לגשםיעל קבסהאנסמבל פעימה08:12
100תפילה לשלום המדינהסול זיםעדי ארד05:41
101תפילת אםחגית כפירחגית כפיר04:02