מן המקורות

פרטים אודות מן המקורות

מן המקורות
Facebook Twitter Google+ Print

 

שירים שחוברו

#   כותרת לחן תזמון
1א-להי נשמהיונתן (יוני) טוקייריונינה03:19
2א-לי אתה ואודךמן המקורותתמי זרביב04:42
3אבוא ביתךמרב ברנרמרב ברנר04:11
4אבינו מלכנומקס ינובסקיעדי ארד04:17
5אבינו מלכנוברברה סטרייסנדנחמי יפת04:53
6אדון עולםנעמי טפלונעמי טפלו03:42
7אוחילה לא-להרב הלל פלאיאודהליה ברלין03:00
8אחות קטנהסיגל בינשטייןסיגל בינשטיין03:50
9אחותינוגולן ואךמשפחת ואך05:53
10אחת שאלתיחיים קירשמרים טלמור הכהן סקלי00:00
11איילת השחררוחמה בן יוסףרוחמה בן יוסף04:40
12אל אדוןדניאלה צינקיןנעמי טפלו04:06
13אל אדוןמרב ברנרמרב ברנר03:28
14אם ננעלומן המקורותשרות שבזי03:37
15אם תשיבהדס שמרלינג (דגול)הדס שמרלינג (דגול)03:13
16אנא בכחהרב משה נוימןאולפנת בהר"ן00:00
17אנא ה'שלמה קרליבךקרני אלדד04:07
18אנה הלך דודךיהושע אנגלמןלהקת הלל03:08
19אנו עמךנעמי טפלונעמי טפלו03:17
20אני ישנהויקטוריה חנהויקטוריה חנה03:51
21אנעים זמירותרחל יעקברחל יעקב04:12
22אנעים זמירותנעמי טפלונעמי טפלו04:49
23אשא עינינעמי טפלונעמי טפלו04:57
24אשריךחנה יעלחנה יעל03:22
25אשת חילנעמי טפלונעמי טפלו04:02
26בגלל אבותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
27בונה ירושליםנעמי טפלונעמי טפלו04:44
28בכח קולךשיראל אלכסנברגמיטב אלכסנברג05:59
29במרוםיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
30בנה ביתךשלמה קרליבךיעלה אלישבע00:00
31ברוך הבא בשבתאתי אנקריאתי אנקרי04:11
32הטוב הטובבן ציון שנקרלהקת אחותי03:26
33היושבת בגניםמן המקורותענה אליה02:59
34הללושירה גולןשירה גולן04:11
35השבעתי אתכםפנחס ברייערנטלי כחלון03:16
36השמיים מספריםמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
37התנערימן המקורותלהקת שחרי03:35
38ואני תפילתיעדי ארדעדי ארד04:00
39וזכניברוך לויןלהקת הלל03:59
40ויחפש רוחינעמי חשמונאינעמי חשמונאי03:25
41ולא אבוששירה גולןשירה גולן03:49
42וליבי ערמוריה נוהמוריה נוה04:30
43ונתתי שלוםנעמי טפלונעמי טפלו04:47
44ותקח מרים הנביאהמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
45זכרתי לךנעמי טפלונעמי טפלו04:26
46זמרת הארץיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
47חון תחוןמורין נהדרמורין נהדר04:08
48ט"ו באביעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
49טוב להודותיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
50יגדל אלהים חימן המקורותאיילת קולט02:43
51יהי שלוםשלמה קרליבךקרני אלדד04:31
52כאייל תערוגנעמי טפלונעמי טפלו06:03
53כי אשמרה שבתמורין נהדרמורין נהדר03:43
54כי הנה כחומרשלום צ'ריטונובלהקת אחותי02:33
55כי תעבורמרב ברנרמרב ברנר00:00
56כל חמירא וחמיעאקילי הלפריןקילי הלפרין03:12
57לא גבה ליביאהרן רזאלנעמי טפלו03:00
58לב טהורטל ברילטל בריל03:46
59לעולם יהא אדםחגית כפירחגית כפיר03:26
60מה אשיב לה'מן המקורותרחל ניסים04:00
61מודהקילי הלפריןקילי הלפרין03:57
62מודה אנינעמי טפלונעמי טפלו04:36
63מודה אנימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
64מודה אנימרב ברנרמרב ברנר03:55
65מזמור לדודאתי אנקריאתי אנקרי04:00
66מזמור לדודשלמה קרליבךאולפנת בהר"ן02:39
67מזמור לתודהשירה גולןשירה גולן03:25
68ממעמקיםאפרת קוזיןאפרת קוזין03:45
69מעין עולם הבאיעלה אלישבעיעלה אלישבע00:00
70מרים הנביאהזהר פרסקופעימת מרים06:22
71ניגון חסידי עתיקמן המקורותעדי ארד02:21
72ספרי תמהמן המקורותניבה הראל05:16
73עבדו את ה'יונתן רזאללהקת הלל04:04
74על חומותיך ירושליםנורית הירשרותי נבון04:40
75על משכבי בלילותצוריתצורית03:35
76עננינרקיסנרקיס03:07
77עץ חייםתמר הראל (פרלמן)תמר הראל (פרלמן)02:36
78עת דודיםיעל קבסהאנסמבל פעימה06:01
79פנה לעלבוןמשה גולדמןאודהליה ברלין05:10
80פתחו לימרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
81קדשנוישראל דגןאודהליה ברלין06:51
82קול דודינעמי טפלונעמי טפלו04:30
83קומי אורינעמי טפלונעמי טפלו06:02
84קומי לךשי סולשי סול03:00
85קטונתייונתן רזאלאילנה עדני04:21
86קטונתייונתן רזאליפוש ברכהן01:55
87קמתי באשמורתמן המקורותרוחמה בן יוסף02:23
88קמתי באשמורתמן המקורותאנסמבל פעימה03:59
89רחל אמנואייבי רוטנברגחני עבדי06:15
90שיר למעלותמרים טלמור הכהן סקלימרים טלמור הכהן סקלי00:00
91שלום עליכםמן המקורותאיילת קולט04:00
92תחינתה של פרלאודהליה ברליןתפילת הדרך03:41
93תפילה לגשםיעל קבסהאנסמבל פעימה08:12
94תפילה לשלום המדינהסול זיםעדי ארד05:41
95תפילת אםחגית כפירחגית כפיר04:02